GFA 573ft² / SA 406ft²
METRO CITY PH 03 THE METROPOLIS TWR 01
Price 7.300M
Rent --