GFA 862ft² / SA 631ft²
METRO CITY PH 03 THE METROPOLIS TWR 02
Price 9.700M
Rent 18800
GFA 644ft² / SA 470ft²
METRO CITY PH 03 THE METROPOLIS TWR 04
Price --
Rent 16700