GFA 809ft² / SA 643ft²
METRO TOWN PH 02 LE POINT BLK 07
Price 10.500M
Rent --
GFA 809ft² / SA 643ft²
METRO TOWN PH 02 LE POINT BLK 07
Price 10.500M
Rent --
GFA 674ft² / SA 503ft²
METRO TOWN PH 02 LE POINT BLK 06
Price --
Rent 17800