GFA 1205ft² / SA 897ft²
METRO TOWN PH 02 LE POINT BLK 10
Price --
Rent 26000
GFA 1205ft² / SA 897ft²
METRO TOWN PH 02 LE POINT BLK 10
Price --
Rent 26000
GFA 674ft² / SA 503ft²
METRO TOWN PH 02 LE POINT BLK 06
Price --
Rent 17800
GFA 674ft² / SA 503ft²
METRO TOWN PH 02 LE POINT BLK 06
Price --
Rent 17800
GFA 674ft² / SA 503ft²
METRO TOWN PH 02 LE POINT BLK 06
Price --
Rent 17800
GFA 1205ft² / SA 897ft²
METRO TOWN PH 02 LE POINT BLK 10
Price --
Rent 26000
GFA 1205ft² / SA 897ft²
METRO TOWN PH 02 LE POINT BLK 10
Price --
Rent 26000
GFA 1205ft² / SA 897ft²
METRO TOWN PH 02 LE POINT BLK 10
Price --
Rent 26000
GFA 809ft² / SA 643ft²
METRO TOWN PH 02 LE POINT BLK 07
Price 10.500M
Rent --
GFA 809ft² / SA 643ft²
METRO TOWN PH 02 LE POINT BLK 07
Price 10.500M
Rent --
GFA 809ft² / SA 643ft²
METRO TOWN PH 02 LE POINT BLK 07
Price 10.500M
Rent --
GFA 809ft² / SA 643ft²
METRO TOWN PH 02 LE POINT BLK 07
Price 10.500M
Rent --
GFA 1205ft² / SA 897ft²
METRO TOWN PH 02 LE POINT BLK 10
Price --
Rent 30000
GFA 1205ft² / SA 897ft²
METRO TOWN PH 02 LE POINT BLK 10
Price --
Rent 30000
GFA 880ft² / SA 650ft²
METRO TOWN PH 02 LE POINT BLK 09
Price --
Rent 22000
GFA -- / SA 1364ft²
METRO TOWN PH 01 BLK 03
Price --
Rent 48000