GFA 674ft² / SA 503ft²
METRO TOWN PH 02 LE POINT BLK 07
Price --
Rent 18800
GFA 880ft² / SA 650ft²
METRO TOWN PH 02 LE POINT BLK 09
Price 10.500M
Rent --
GFA 674ft² / SA 503ft²
METRO TOWN PH 02 LE POINT BLK 07
Price --
Rent 18800
GFA 674ft² / SA 503ft²
METRO TOWN PH 02 LE POINT BLK 07
Price --
Rent 18800
GFA 880ft² / SA 650ft²
METRO TOWN PH 02 LE POINT BLK 09
Price 10.500M
Rent --
GFA 880ft² / SA 650ft²
METRO TOWN PH 02 LE POINT BLK 09
Price 10.500M
Rent --